Bude se vaše pojištění nemovitosti vztahovat i na plánovanou novou přístavbu?

Svou nemovitost má podle průzkumu České asociace pojišťoven z roku 2022 pojištěnou lehce nadpoloviční většina tuzemských majitelů. Pojištění nemovitosti je tak sice hned druhým nejoblíbenějším pojistným produktem, přesto není ani zdaleka samozřejmostí a Češi stále zaostávají za evropským průměrem. Přitom se jedná o velmi praktický a účinný nástroj k ochraně majetku. A to i v případě, že dům teprve stavíte nebo plánujete novou přístavbu či větší rekonstrukci.

screenshot 2023-11-27 v 18.35.56

Pojištění nemovitosti počítá i se stavbou

Na pojištění domu je dobré myslet už ve chvíli, kdy jej stavíte. Dobré pojištění majetku by totiž mělo umět ochránit i rozestavěnou nemovitost. A platné by vám mělo být i tehdy, pokud se rozhodnete pro realizaci nové přístavby k domu, neboť i rozestavěná a rekonstruovaná nemovitost mívá značnou hodnotu.

Pojištění stavby či přístavby svého domu byste proto měli věnovat pozornost už jenom proto, že se stavebními a rekonstrukčními pracemi se zpravidla pojí též používání dalšího majetku sloužícího k výstavbě — nářadí, strojů či stavebního materiálu, který je nezřídka třeba během stavby na místě skladovat. Při uzavírání pojistné smlouvy se tedy ujistěte, zda se pojistka vztahuje také na takovýto movitý majetek.

Dobrou zprávou pro majitele je, že pojištění nemovitosti obvykle zahrnuje také pojištění vedlejších objektů (garáž, dílnu, ateliér, bazén, zahradní domek, chodníky), a to opět již ve stádiu stavby či během jejich rekonstrukce.

Co všechno pojistit, když se pustíte do přístavby či rekonstrukce

Pojistné smlouvy se přirozeně liší rozsahem rizik, která pokrývají. Základní rizika v podobě živelních pohrom (požár, vichřice, kroupy apod.) tvoří nedílnou součást všech pojistek. V případě, že na své nemovitosti plánujete výraznější stavební práce, bude ale vhodné doplnit tato rizika ještě o další varianty.

U Kooperativy tak například v rámci pojištění nemovitosti KOMFORT získáte krytí i pro případ vandalismu a krádeži či loupeži. Náhrady se tak dočkáte například v situaci, kdy by vám zloději odcizili řádně uskladněné a zabezpečené nářadí k výstavbě či poškodili lešení.

Vhodným doplňkem je také úhrada případné škody při stavebně-montážních pracích, tedy škody způsobené zhotovitelem, který na základě s vámi uzavřené smlouvy o dílo provádí na vaší nemovitosti stavební či montážní práce.

Úpravy pojistné smlouvy v souvislosti s novou přístavbou k domu

S dokončenou přístavbou se ovšem také obvykle zhodnotí nemovitost jako taková — její cena a hodnota se zvýší, na což by také měla reagovat vaše pojistná smlouva. Abyste předešli potenciálnímu riziku podpojištění, zvažte, zda nenavýšit také pojistnou částku. Pouze správně nastavená pojistná smlouva vám totiž zajistí, že v případě nějaké nečekané události získáte v rámci pojistného plnění adekvátní finanční náhradu, abyste svůj majetek mohli bez problémů opravit a uvést do původního stavu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Dům. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.